dëmtoj

dëmtoj преод. оштети/оштетува: shiu i dëmtoi të mbjellat дождот ги оштети посевите.