dëshiruar

dëshiruar (i,e) прид. посакан/посакуван: punë e dëshiruar посакувана работа.