dhjetëditësh

dhjetëditësh, -e прид. десетдневен: shëtitje dhjetëditëshe десетдневна екскурзија.