dhjetëvjeçar

dhjetëvjeçar, -i м. мн. ë, –ët деценија, декада; десеттолетие: në dhjetëvjeçarin e parë të këtij shekulli во првата декада на овој век.