dhjetor

dhjetor, -i м. декември; снежник: në muajin dhjetor во месецот декември.