dhunoj

dhunoj преод. насили/насилува; принуди/принудува (насилно некого).