di

di преод. 1. знае: di shumë gjuhë të huaja знае многу странски јазици. 2. умее: di të vozisë automobil знае да вози автомобил.