dihet

dihet повр. безл. 1. се знае: dihet mirë добро се знае. 2. се разбира: s’ia di punët dikujt не можеш да му ги разбереш работите некому.