djalë

djal/ë, -i м. мн. djem, djemtë момче: djemtë e klasës момчињата од нашиот клас.