djathtak

djathtak, -e прид. што пишува или работи со десна рака; десничар.