doke

doke, -t ж. само мн. обичаи: doket e një populli обичаите на еден народ.