domethënë

domethënë сврз. значи: domethënë, vendose të ikësh! значи, реши да си заминеш!