domosdo

domosdo прил. бездруго, секако; неминовно, по секоја цена: do të shkojmë domosdo ќе одиме бездруго.