dredh

dredh преод. 1. суче; усукува. 2. преде (извлекува, суче) волна и др. 3. витка/завитка/завиткува.