dridhem

dridhem повр. 1. се витка, се крши (танчерка и сл). 2. се тресе; се ежи, се наежи/се наежува: i dridhet dora му се тресе раката.