dytë

dytë (i,e) бр. прид. втор/втори: jam i dyti/e dyta në radhë јас сум втори/втора на ред.