eci

eci непреод. оди, чекори, се движи: ec shpejt оди брзо; ecën me katër këmbë чекори со четири нозе.