edukatë

edukat/ë, -a ж. 1. воспитание: edukatë e shëndoshë здраво воспитание. 2. навики за добро однесување: djalë me edukatë воспитано момче (со добро однесување).