edukator

edukator, -i м. мн. -e, -et воспитувач: edukator i aftë способен воспитувач.