edukuar

edukuar (i,e) прид. 1. воспитан: vajzë e edukuar воспитана девојка. 2. учтив: njeri i edukuar (i sjellshëm) учтив човек.