egërsoj

egërsoj преод. 1. направи некој да подиви. 2. разбесни/разбеснува (некого).