eksportoj

eksportoj преод. извезе/извезува, продава стока на некоја друга земја.