ekuacion

ekuacion, -i м. мн. -e, -et мат. равенка: ekuacion i shkallës së parë (linear) me dy të panjohura (линеарна) равенка од прв степен со две непознати.