ekzekutoj

ekzekutoj преод. 1. изврши егзекуција над некого. 2. муз. изведе/изведува (отсвири) една музичка нумера на некаков инструмент. 3. спорт. изведе слободен удар или удар од 11 метри.