emocion

emocion, -i м. мн. -e, -et емоција: fliste me emocione зборуваше со емоции.