endje

endj/e, -a2 ж. талкање: endje pa qëllim të caktuar талкање без определена цел.