ëndje

ëndj/e,a ср. мн.e, -et задоволство; желба; punoj me ëndje работам со задоволство.