erashkë

erashk/ë, -a ж. мн. -a, -at ладало, лепеза, ветрило: erashkë plastike пластично ладало.