erë

er/ë, a2 ж. мн. ra, -rat мирис: erë e keqe лош мирис; po nuk hëngre hudhër, nuk të vjen era ни лук јал ни лук мирисал.