etje

etj/e, -a ж. жед, потреба или желба за пиење течности: etje e madhe голема жед.