fabrikë

fabrikë, -a ж. мн.a, –at фабрика: ca makina në fabrikë неколку машини во фабрика.