fal

fal преод. проштева/проштава; прости/простува некому некаква навреда или направена грешка.