fall

fall, -i м. мн. e, -et гатање, прорекување на судбина: falli i filxhanit гатање во филџан.