famëkeq

famëkeq, -e прид. злогласен, што е на лош глас, што го бие лош глас.