fantazoj

fantazoj непреод. и преод. книж. фантазира, се препушта на фантазија; мечтае.