faqe

faq/e, -ja ж. мн. e, -et 1. образ: e puthi në faqe го бакна во образот. 2. разг. лице (предниот дел од главата на човекот); *s`ka vënë brisk në faqe не удрил брич (уште е млад).