farë

far/ë, -a ж. мн. a, at 1. семе: farë misri семе од пченка. 2. семка од некои плодови; fara luledielli семки од сончоглед.