fejohem

fejohem повр. се сврши/се свршува (договори/договорува своја свршувачка).