fis

fis, -i м. мн. e, -et 1. ист. етногр. род, како основна заедница на првобитното општество. 2. роднина; lidhje fisi роднински врски.