fitore

fitor/e, -ja ж. мн. e, -et победа (во војна или некаков натпревар).