fjalë

fjal/ë, -a ж. мн. ë, -ët збор: fjalë e keqe лош збор; *fjalë boshe празни зборови.