fjali

fjali, -a ж. мн. -, -të линг. реченица: fjali e thjeshtë проста реченица.