fjongo

fjongo, -ja ж. мн. -, –t панделка (об. од свила): lidh flokët me fjongo ја врзува косата со панделка.