flakëroj

flakëroj непреод. само III л. гори со силен пламен; пушта пламен.