fletore

fletor/e, -ja ж. мн. e, -et тетратка: fletore me katrorë тетратка со коцки.