fort

fort прил. 1. силно: e goditi fort силно го погоди; 2. многу: e dua fort многу ја сакам.