frutë

frut/ë, -a ж. мн. a, -at овошје (плод од овошни растенија што служат за јадење): lëng frutash овошен сок.