fshikull

fshiku/ll, -lli м. мн. -j, -jtë прат: dridhet si fshikull се тресе како прат.