ftoj

ftoj преод. кани; покани/поканува: më ftuan në dasmë ме поканија на свадба.