fundos

fundos преод. потопи/потопува нешто во вода или некаква течност.